GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ÇAKIR
AKTS Koordinatörü: Arş.Gör.Hakan ÖZKÖSE