GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili

        Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında çeşitli fakültelerden çok sayıda öğretim elemanı ders vermektedir. Programın amacı; öğrencilerin alanın hitap ettiği çeşitli disiplinlerde lisans düzeyinde edindikleri bilgi ve becerileri akademik boyutta ele almaktır.