GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Hacer KARACAN
AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Hacer KARACAN