GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

        Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerini ilk olarak 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılının Bahar döneminde almıştır. Tezli Yüksek Lisans öğrencilerini ise ilk olarak 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılının Bahar döneminde almıştır. Temel hedefleri; konusunda uzman bireyler ve bilgili öğretim üyeleri yetiştirmektir. Bilişim ve Bilişim Sistemleri hakkında;Bilişim; teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullanılan ve özellikle elektronik aletler aracılığıyla düzenli bir biçimde işlenmeyi öngören bilimdir. Her türlü bilgi ve verinin elektronik bilgi işlem araçlarıyla işlenmesini ve değerlendirme tekniklerini konu alan bilimdir.Bilişim sistemleri, bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün süreçleri kapsayan teknolojilerdir.