GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Alanına ait mesleki ve hukuki düzenlemeleri takip edecek bilgiye sahip olabilmeli, mesleki standartları ve uygulamaları kavrayabilmeli.
- Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri yorumlayarak kullanabilmeli, alanı ile ilgili sorunları tanımlayıp çözümleyebilmeli
- Yaşam boyu öğrenme bilinciyle (bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek) mesleki düzeyde kendini geliştirebilmeli.
- Alanında edindiği temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel bilgiye ulaşabilme, değerlendirebilme ve uygulayabilme becerisine sahip olabilir.
- Sosyal, kültürel ve hukuksal hak ve sorumluluklara uygun hareket edebilir
- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
- Alanıyla ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını,sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Alanına ait mesleki ve hukuki düzenlemeleri takip edecek bilgiye sahip olabilmeli, mesleki standartları ve uygulamaları kavrayabilmeli.
- Alanıyla ilgili konularda mesleki bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmeli.
- Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri yorumlayarak kullanabilmeli, alanı ile ilgili sorunları tanımlayıp çözümleyebilmeli
- Sosyal, kültürel ve hukuksal hak ve sorumluluklara uygun hareket edebilir
- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
- Alanıyla ilgili hizmet süreçlerini tüketici istek ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirip geliştirebilir
- Alanıyla ilgili düzenli olarak sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapabilir
- Özdeğerlendirme becerisini geliştirir
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Alanıyla ilgili konularda mesleki bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmeli.
- Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri yorumlayarak kullanabilmeli, alanı ile ilgili sorunları tanımlayıp çözümleyebilmeli
- Alanında edindiği temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel bilgiye ulaşabilme, değerlendirebilme ve uygulayabilme becerisine sahip olabilir.
- Alanıyla ilgili temel düzeydeki bir projede çalışabilir, bireysel veya ekip içinde sorumluluk alabilir
- Alanıyla ilgili hizmet süreçlerini tüketici istek ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirip geliştirebilir
- Özdeğerlendirme becerisini geliştirir
Öğrenme Yetkinliği
- Alanına ait mesleki ve hukuki düzenlemeleri takip edecek bilgiye sahip olabilmeli, mesleki standartları ve uygulamaları kavrayabilmeli.
- Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri yorumlayarak kullanabilmeli, alanı ile ilgili sorunları tanımlayıp çözümleyebilmeli
- Yaşam boyu öğrenme bilinciyle (bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek) mesleki düzeyde kendini geliştirebilmeli.
- Alanıyla ilgili hizmet süreçlerini tüketici istek ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirip geliştirebilir
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Kültürlerarası işletmede başarı sağlamak ve yenilikleri takip edebilmek amaçlı temel düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmeli
- Alanıyla ilgili konularda mesleki bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmeli.
- Evrensel, toplumsal ve mesleki etik değerlerin bilincine sahip olabilmeli
- Alanıyla ilgili temel düzeydeki bir projede çalışabilir, bireysel veya ekip içinde sorumluluk alabilir
- Alanıyla ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları ve gelişmeleri izleyebilir
- Alanı ile ilgili bilgisayar destekli programları kullanabilir
- Etkili iletişim kurma tekniklerini uygulayabilir
Alana Özgü Yetkinlik
- Kültürlerarası işletmede başarı sağlamak ve yenilikleri takip edebilmek amaçlı temel düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmeli
- Evrensel, toplumsal ve mesleki etik değerlerin bilincine sahip olabilmeli
- Kişisel hijyen, bakım ve görünümüne alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir
- Sosyal, kültürel ve hukuksal hak ve sorumluluklara uygun hareket edebilir
- Alanıyla ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları ve gelişmeleri izleyebilir
- Alanıyla ilgili hizmet süreçlerini tüketici istek ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirip geliştirebilir
- Alanıyla ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını,sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır
- Alanıyla ilgili düzenli olarak sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapabilir
- Etkili iletişim kurma tekniklerini uygulayabilir