GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Öğretim Görevlisi Dr. Ömür Uçar
AKTS Koordinatörü: Öğretim Görevlisi Ömür Uçar