GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
20 iş günü zorunlu yaz stajını ve 4 yarıyıl toplamı 120 AKTS dersi başarıyla tamamlamış olmak.