GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Alanının gerektirdiği düzeyde matematik ve hesaplama bilgisine sahiptir.
- Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımları ile ilgili ihtiyaçları analiz eder
- Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımları geliştirme süreçlerini planlar
- Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımlarını geliştirir
- Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımlarını test eder
- İnternet programlama ve web tasarım konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
- Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.
- Bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek donanımsal arızaları tespit eder.
- Bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek donanımsal arızaları giderir.
- Yazılım uygulamalarında kullanılan arayüz tasarımlarını geliştirir.
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler.
- Alanıyla ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğini de gözeterek iş sağlığı ve güvenliğini önemser
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımları ile ilgili ihtiyaçları analiz eder
- Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımları geliştirme süreçlerini planlar
- Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımlarını geliştirir
- Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımlarını test eder
- İnternet programlama ve web tasarım konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
- Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.
- Bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek donanımsal arızaları tespit eder.
- Bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek donanımsal arızaları giderir.
- Yazılım uygulamalarında kullanılan arayüz tasarımlarını geliştirir.
- Alanıyla ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğini de gözeterek iş sağlığı ve güvenliğini önemser
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Alanının gerektirdiği düzeyde matematik ve hesaplama bilgisine sahiptir.
- Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımları geliştirme süreçlerini planlar
- Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımlarını geliştirir
- Alanıyla ilgili edindiği temel bilgiler ile öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında araştırma yaparak, çözüm üreterek bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler.
Öğrenme Yetkinliği
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler.
- Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımları ile ilgili ihtiyaçları analiz eder
- Alanıyla ilgili edindiği temel bilgiler ile öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında araştırma yaparak, çözüm üreterek bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.
- Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
- Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımları ile ilgili ihtiyaçları analiz eder
- Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımlarını geliştirir
- Alanında öğrendiği bilgilerle, bilgisayar yazılımlarını test eder
- İnternet programlama ve web tasarım konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
- Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.
- Bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek donanımsal arızaları tespit eder.
- Bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek donanımsal arızaları giderir.
- Yazılım uygulamalarında kullanılan arayüz tasarımlarını geliştirir.
- Alanıyla ilgili edindiği temel bilgiler ile öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında araştırma yaparak, çözüm üreterek bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.