GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Geleneksel sanatların farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurları, motiflerin oluşturulma teknikleri, alana özgü kültür, estetik, yöntem, makine ve araç-gereçleri konusunda temel bilgilere sahiptir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- El Sanatları alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
- Geleneksel sanatların yorumlama, tasarlama ve uygulama aşamalarında gerekli olan tüm yüzeyleri, farklı malzemeleri ve materyalleri kullanarak uygulamaya yönelik yeni tasarım önerileri oluşturur.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- El Sanatları ile ilgili uygulamalarda bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.
- El Sanatları alanı ile ilgili yapılan uygulamalarda karşılaşılan sorunları tespit eder, çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yaparak uygulama süreçleri içerisinde yer alır.
Öğrenme Yetkinliği
- Geleneksel El Sanatları ile ilgili yeni çalışma, bilgi ve fikirlere açık olarak gelişmeleri araştırma, analiz yapma, yorumlama ve uygulama yeterliliğini kendisine kazanım olarak dönüştürmek için gerekli olan ihtiyaçları belirler.
- Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır.
- Öğrenimini El Sanatları alanında bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- El Sanatları ile ilgili sektörel hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.
- Alanında kazandığı bilgi, beceri ve yetkinlikleri uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.
- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
- Özgün tasarımlardan yola çıkarak El Sanatları alanında farklı uygulamaları başarıyla yürütür.
- Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
- Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.