GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Profili
Zaman içinde değişen, insan ve üretim ilişkilerine bağlı olarak gelişen sanatlardan birisi de el sanatlarıdır. Öğrenciler yaratıcılık, estetik, teknoloji kullanımı ve işlevsel üretim ilkeleri ile aldıkları eğitim öğretimle birlikte el sanatlarını gerek uygulama ve gerekse yaratıcılık yönüyle özümseyerek üretime dönüştürebilecek nitelikte yetiştirilmektedirler. Mesleki ve Teknik Orta ve Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Program Bütünlüğünün ve Devamlılığının Sağlanması Projesi kapsamında Yüksekokulumuzda II. öğretimde 2002-2003 yılından başlayarak El Sanatları Programı'na öğrenci alınmaya başlanmıştır. 2013 yılından itibaren ise normal öğretim programı açılarak öğrenci kabulü yapılmıştır.