GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.Mustafa BÜYÜKTÜRKMEN
AKTS Koordinatörü: Öğr.Gör.Merve DANIŞMAN