GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları

Mezunlar, Kamu ve özelkuruluşların acil yardım birimlerinde, acil sağlık hizmeti merkez idarebirimlerinde, acil yardım istasyonları, acil yardım, hasta nakil ve özeldonanımlı ambulans servislerinde, acil yardım kontrol ve komuta merkezlerindegörev yapabilirler.