GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili

ÖğrencilerimizinParamedik olarak, Acil SağlıkHizmetleri’nde, yaşamzincirinin anahtarı olarak tanımlanan ve hastane öncesiacil bakımın önemli birparçasını oluşturan; genellikle kritik durumdaki hastayaya da yaralıya ilkanda müdahale eden bilgi ile donatılmış, her türlü olay karşısında ne yapacağınıbilen, etik kurallara göre hareketeden profesyonel bireyler olarakyetiştirilmesiamaçlanmaktadır.