GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı:

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Bahtiyar BAKIR

Program Başkanı: Prof. Dr. Birsen KAPLAN
AKTS Koordinatörü: Öğr. Gör. İsmet ÇELEBİ