GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Çalışma Şekli

Programımız  ön lisans mezunları Sağlık Teknikeri(Paramedik) unvanı ile diploma alırlar. Mezun öğrencilerimiz, istihdam olanakları  başlığı altında verilen tümkamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilmektedirler