GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları

Madde 38- Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için,öğrencinin alması gereken dersleri başarı ile tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Genel not ortalaması 3.00- 3.50 arasında olan öğrenciler ONUR, 3.51 veya daha yukarı olan öğrenciler YÜKSEK ONUR listesine geçerek mezun olurlar Bu durum diplomalarında belirtilir.Fakülte tarafından verilecek ön lisans ve lisans diplomaları her düzey içinfarklı, fakat Gazi Üniversitesinin bütün öğretim kurullarında müşterek olmak üzere düzenlenir. Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini belirten fotoğraflı bir belge düzenlenir. Diplomalar Rektör ve Yüksekokul Müdürü tarafından imzalanır. Öğrenim süreci sonunda öğrenciler toplam 120 AKTS  (30 AKTS/yarıyıl) kredisini başarı ile tamamladıktan sonra mezun olabilirler.