GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Programımız 1 Profesör 1 Doçent ve 2 Öğretim görevlisi kadrosuyla, 2 yıllık ön lisans eğitimi vermektedir.Programımızın amacı sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların sağlık hizmetlerinde görev alacak ara insan   gücü yetiştirmektir.Bu amaçla  mesleki yeterlilik kazanmaya yönelik teorik ve uygulamalı dersler verilmektir.