GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Tarih Bölümü mezunları, üniversitelerin Tarih Bölümlerinde Araştırma Görevlisi ya da Okutman olabilirler. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, ATASE, TİKA gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. Pedagojik Formasyon Sertifikası’na sahip olanlar öğretmenlik yapabilirler. Mezunlarımız ayrıca Özel Öğretim Kurumlarında iş bulabilirler.