GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Farklı Coğrafyalarda cereyan etmiş tarihi olaylar hakkında karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapabilme becerisi kazanmak
- Tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olmak
- Tarih biliminin ulusal veya uluslararası boyutta öneminin farkına varmak, günümüzdeki olayların arka planı hakkında fikir yürütme yetisine sahip olmak
- Dünya tarihi ile milli tarih arasında paralellik kurma bilgi ve becerisine sahip olmak
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanmak
- Tarih biliminin konularında veri kaynağı olan bilgileri toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve öneride bulunma yeteneği kazanmak
- Tarih metodolojisi kurallarına göre tarihi bir konu üzerinde bağımsız veya ortak çalışma becerisi kazanmak
- Farklı Coğrafyalarda cereyan etmiş tarihi olaylar hakkında karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapabilme becerisi kazanmak
- Tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik v.s. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak
- Tarih alanındaki bilimsel yayınları, teknolojik gelişmeleri takip edebilme ve bunlara ulaşabilme becerisi kazanabilmek
- Tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olmak
- Tarih biliminin ulusal veya uluslararası boyutta öneminin farkına varmak, günümüzdeki olayların arka planı hakkında fikir yürütme yetisine sahip olmak
- Yaşam boyu yeni bilgi ve beceriler kazanma gerekliliğinin bilincine varmak
- Dünya tarihi ile milli tarih arasında paralellik kurma bilgi ve becerisine sahip olmak
- Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğiyle birlikte eleştirel düşünebilme beceri ve yetisini geliştirmek
- Sosyal hayatın gereklerinin farkında olarak insanları harekete geçiren dinamikleri bulma, bireylerin toplum içindeki rollerini anlama becerisini kazanma
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanmak
- Tarih biliminin konularında veri kaynağı olan bilgileri toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve öneride bulunma yeteneği kazanmak
- Tarih metodolojisi kurallarına göre tarihi bir konu üzerinde bağımsız veya ortak çalışma becerisi kazanmak
- Tarih alanındaki bilimsel yayınları, teknolojik gelişmeleri takip edebilme ve bunlara ulaşabilme becerisi kazanabilmek
- Tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olmak
- Yaşam boyu yeni bilgi ve beceriler kazanma gerekliliğinin bilincine varmak
Öğrenme Yetkinliği
- Bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanmak
- Tarih biliminin konularında veri kaynağı olan bilgileri toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve öneride bulunma yeteneği kazanmak
- Farklı Coğrafyalarda cereyan etmiş tarihi olaylar hakkında karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapabilme becerisi kazanmak
- Tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik v.s. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak
- Yaşam boyu yeni bilgi ve beceriler kazanma gerekliliğinin bilincine varmak
- Sosyal hayatın gereklerinin farkında olarak insanları harekete geçiren dinamikleri bulma, bireylerin toplum içindeki rollerini anlama becerisini kazanma
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Tarih biliminin konularında veri kaynağı olan bilgileri toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve öneride bulunma yeteneği kazanmak
- Tarih metodolojisi kurallarına göre tarihi bir konu üzerinde bağımsız veya ortak çalışma becerisi kazanmak
- Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğiyle birlikte eleştirel düşünebilme beceri ve yetisini geliştirmek
- Sosyal hayatın gereklerinin farkında olarak insanları harekete geçiren dinamikleri bulma, bireylerin toplum içindeki rollerini anlama becerisini kazanma
Alana Özgü Yetkinlik
- Tarih biliminin konularında veri kaynağı olan bilgileri toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve öneride bulunma yeteneği kazanmak
- Tarih metodolojisi kurallarına göre tarihi bir konu üzerinde bağımsız veya ortak çalışma becerisi kazanmak
- Farklı Coğrafyalarda cereyan etmiş tarihi olaylar hakkında karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapabilme becerisi kazanmak
- Tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik v.s. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak
- Tarih alanındaki bilimsel yayınları, teknolojik gelişmeleri takip edebilme ve bunlara ulaşabilme becerisi kazanabilmek
- Tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olmak
- Tarih biliminin ulusal veya uluslararası boyutta öneminin farkına varmak, günümüzdeki olayların arka planı hakkında fikir yürütme yetisine sahip olmak
- Dünya tarihi ile milli tarih arasında paralellik kurma bilgi ve becerisine sahip olmak