GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Profili
Öğrencilerin analitik düşünce yeteneklerini geliştirmek; sorgulayıcı, irdeleyici ve bütünleştirici bakış açılarına sahip öğrenciler yetiştirmek.