GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Yar. Doç. Dr. Hüsnü Yücekaya
AKTS Koordinatörü: Arş. Gör. Uğur Dinç