GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.
- Bir yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
- İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.
- Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.
- Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar.
- Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
- Bir turu planlar, uygular ve denetler.
- Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.
- Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.
- Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
- Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.
- Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.
- Seyahat işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.
- Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.
- Seyahat işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.
- Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.
- Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.
- Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.
- Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
- Seyahat işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.
- Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.
- Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar.
- Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
- Bir turu planlar, uygular ve denetler.
- Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
- Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.
- Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.
- Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.
- Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.
- Seyahat işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.
- Bir turu planlar, uygular ve denetler.
- Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.
- Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.
- Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
- Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.
- Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.
- Seyahat işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.
- Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.
- Seyahat işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.
Öğrenme Yetkinliği
- Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.
- İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.
- Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.
- Bir turu planlar, uygular ve denetler.
- Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.
- Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.
- Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.
- Seyahat işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.
- Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.
- Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.
- Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.
- Seyahat işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Bir yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
- İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.
- Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
- Bir turu planlar, uygular ve denetler.
- Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.
- Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.
- Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
- Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.
- Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.
- Seyahat işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.
- Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.
- Seyahat işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.
- Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.
- Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
Alana Özgü Yetkinlik
- İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.
- Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar.
- Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
- Bir turu planlar, uygular ve denetler.
- Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.
- Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
- Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.
- Seyahat işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.
- Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.
- Seyahat işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.
- Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.