GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Turizm sektörüyle ilgili temel kavramları bilir ve yorumlar.
- Sektörün gerektirdiği donanım ve yazılım bilgisine sahip olur ve gerekli paket programları kullanabilir.
- Turizm işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.
- Konaklama işletmelerinde ön büro departmanı ile ilgili manuel ve bilgisayar destekli işlemleri yapar.
- Temel ekonomi bilgisine sahip olur.
- Turizm işletmelerinde finansal analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur.
- Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.
- Turizm işletmelerinde gerekli yiyecek-içecek uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
- Sağlık otelciliği, yat ve marina işletmeciliği gibi farklı turizm alanlarıyla ilgili bilgi sahibi olur.
- Konaklama işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.
- Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.
- Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.
- Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.
- Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.
- Konaklama işletmelerinde gerçekleştirilen rekreasyon faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.
- Turizmin kültürel boyutu hakkında bilgi sahibi olur.
- Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Turizm sektörüyle ilgili temel kavramları bilir ve yorumlar.
- Sektörün gerektirdiği donanım ve yazılım bilgisine sahip olur ve gerekli paket programları kullanabilir.
- Konaklama işletmelerinde ön büro departmanı ile ilgili manuel ve bilgisayar destekli işlemleri yapar.
- Turizm işletmelerinde finansal analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur.
- Sektörün gerektirdiği ölçüde yabancı dil becerilerine sahip olur.
- Konaklama işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.
- Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.
- Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.
- Konaklama işletmelerinde gerçekleştirilen rekreasyon faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.
- Turizmin kültürel boyutu hakkında bilgi sahibi olur.
- Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Turizm işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.
- Konaklama işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.
Öğrenme Yetkinliği
- Turizm sektörüyle ilgili temel kavramları bilir ve yorumlar.
- Mesleki ve bilimsel etik değerleri kavrar.
- Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.
- Sektörün gerektirdiği ölçüde yabancı dil becerilerine sahip olur.
- Konaklama işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Mesleki ve bilimsel etik değerleri kavrar.
- Sektörün gerektirdiği ölçüde yabancı dil becerilerine sahip olur.
- Konaklama işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.
- Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.
- Turizmin kültürel boyutu hakkında bilgi sahibi olur.
Alana Özgü Yetkinlik
- Turizm sektörüyle ilgili temel kavramları bilir ve yorumlar.
- Mesleki ve bilimsel etik değerleri kavrar.
- Turizm işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.
- Konaklama işletmelerinde ön büro departmanı ile ilgili manuel ve bilgisayar destekli işlemleri yapar.
- Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.
- Turizm işletmelerinde finansal analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur.
- Turizm işletmelerinde gerekli yiyecek-içecek uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
- Sağlık otelciliği, yat ve marina işletmeciliği gibi farklı turizm alanlarıyla ilgili bilgi sahibi olur.
- Sektörün gerektirdiği ölçüde yabancı dil becerilerine sahip olur.
- Konaklama işletmelerinde gerçekleşen organizasyonları kurabilecek ve yönetecek yeterliliklere sahip olur.
- Turizm ve çevre ilişkisini anlar, daha yaşanabilir bir çevre için gerekli uygulamalardan haberdar olur ve gerektiğinde uygular.
- Turizmin kültürel boyutu hakkında bilgi sahibi olur.
- Ülkemiz ve dünya mutfakları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.