GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Evren GÜÇER 
AKTS Koordinatörü: Dr. M. Murat KIZANLIKLI