GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ali YAYLI
AKTS Koordinatörü: Dr. Ş.Gamze ALBAYRAK