GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü dört yıl sekiz yarıyıldan oluşan bir programdır. Bu bölüm öğrencisinin mezun olabilmesi için eğitim müfredatında yer alan 240 AKTS kredilik dersi başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir.