GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili

Belirlenen vizyona erişmek için Bölümümüz aşağıda belirlenen hususları misyonu olarak belirlemiştir.

 • Bilgisayar Mühendisliği alanında; evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, estetik değerlere sahip, katılımcı, paylaşımcı, çağdaş ve öğrenci merkezli eğitimi de kapsayan bir öğretim kültürü oluşturmaktır. Aynı zamanda toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmek de misyonumuzun bir parçasıdır.
 • Zengin akademik kadrosu, geniş çalışma alanları ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilebileceği araştırma ortamı sağlayan kaynaklarıyla, öğretim üyeleri ve öğrenciler için çazibe merkezi olmak,
 • Bilgisayar Mühendisliği alanında Ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite/ sanayi/toplum işbirliğini sağlamada öncü, çalışmalara katkı sağlamak ve üniversite – sanayi işbirliğini gerçekleştirmek,
 • Edindiği bilgiyi sürekli olarak yenileyen ve geliştiren, uygulamalı ve çabuk çözümler üretebilen, ortak çalışmalarda uyumuyla dikkati çeken, insan ilişkilerinde başarılı; endüstri, üniversite ve devlet sektöründe liderlik yapabilecek yeteneklere sahip, ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda topluma hizmet verecek mezunlar yetiştirmek,
 • Evrensel değerlere saygılı ve sürekli gelişmeyi sağlamaya çalışmak,
 • Türkiye ve Dünyada tanınmış, eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile ilk sıralarda tercih edilmek,
 • Takım çalışmasını teşvik eden, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş katılımcı ve paylaşımcı bir sevk ve idareye sahip olmak,
 • Bilgisayar mühendisliği alanında; lisans ve lisansüstü eğitim öğretim çalışmalarını etkin bir şekilde uluslararası düzeyde yürüten ve diğer disiplinlere servis sağlamak,
 • Öğrenciyi merkez alan ve özgüven aşılayan, teknolojik alt yapısı güçlü ve yenilikçi, eğitim anlayışına sahip olmayı amaçlar,
 • Geleneksel çalışmaların özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan bir program olmak.
 • Bilgiyi paylaşmayı ve değerini bilen, kendisini ifade edebilen, uluslararası çalışmalarda yer alacak seviyede yabancı dil eğitimi almış toplum bireyleri yetiştirmektir.