GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

 

Eğitimde Kaliteyi Sürekli yenilenme ve iyileştirme kapsamında  Bilgisayar Mühendisliği bölümünün vizyon, misyon ve öğretim amaçlarının belirlenmesinde köklü bir mazisi olan Gazi Üniversitesinin vizyon ve misyonu esin kaynağı olmuştur. Öğretim amaçları belirlenirken, öğretim üyeleri, öğrenciler, mezunlar ve diğer dış paydaşların katkıları sağlanarak titiz bir çalışma yürütülür ve günün gelişen ve değişen koşulları göz önüne alınarak, geri beslemeler ile kendi kendini yenileyebilen bir yapılanmanın temel taşları atılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Bölüm vizyon, misyon ve öğretim hedefleri ile bunlardan hareket ile mezun öğrencilere  kazandırılması umulan bilgi birikimi ve uygulama becerileri belirlenmiştir.