GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Matematik, fen bilimleri ve otomotiv alanı ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
- Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
- Motor ve taşıt tasarımı ile ilgili projeleri değerlendirme, herhangi bir motor ve taşıt aksamını tasarlama, prototip ve seri imalat aşamasına getirme becerisi,
- Belirli ihtiyaçlara yönelik karmaşık sistem, parça veya süreci tamamen veya kısmen tasarlama becerisi
- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern yöntem ve araçları geliştirme, seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
- Mühendislik problemlerinin incelenmesi ve çözümü için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
- Bireysel ve takım içerisinde çalışabilme ve diğer disiplinlerle etkin biçimde çalışabilme becerisi.
- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
- Yaşam boyu öğrenme çerçevesinde, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme ve kendini yenileme becerisi.
- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
- İş hayatında liderlik, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.
- Mühendislik uygulamalarında mevzuat ve hukuksal sonuçlar konusunda, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında yetkin olmak.
- Gürültü, çevre ve emisyonlar konusunda araştırma ve uygulama becerisi
- Alanında eğitim verme becerisi.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Matematik, fen bilimleri ve otomotiv alanı ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
- Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
- Motor ve taşıt tasarımı ile ilgili projeleri değerlendirme, herhangi bir motor ve taşıt aksamını tasarlama, prototip ve seri imalat aşamasına getirme becerisi,
- Belirli ihtiyaçlara yönelik karmaşık sistem, parça veya süreci tamamen veya kısmen tasarlama becerisi
- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern yöntem ve araçları geliştirme, seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
- Mühendislik problemlerinin incelenmesi ve çözümü için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
- Bireysel ve takım içerisinde çalışabilme ve diğer disiplinlerle etkin biçimde çalışabilme becerisi.
- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
- Yaşam boyu öğrenme çerçevesinde, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme ve kendini yenileme becerisi.
- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
- İş hayatında liderlik, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.
- Gürültü, çevre ve emisyonlar konusunda araştırma ve uygulama becerisi
- Alanında eğitim verme becerisi.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Matematik, fen bilimleri ve otomotiv alanı ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
- Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
- Motor ve taşıt tasarımı ile ilgili projeleri değerlendirme, herhangi bir motor ve taşıt aksamını tasarlama, prototip ve seri imalat aşamasına getirme becerisi,
- Belirli ihtiyaçlara yönelik karmaşık sistem, parça veya süreci tamamen veya kısmen tasarlama becerisi
- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern yöntem ve araçları geliştirme, seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
- Mühendislik problemlerinin incelenmesi ve çözümü için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
- Bireysel ve takım içerisinde çalışabilme ve diğer disiplinlerle etkin biçimde çalışabilme becerisi.
- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
- Yaşam boyu öğrenme çerçevesinde, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme ve kendini yenileme becerisi.
- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
- İş hayatında liderlik, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.
- Mühendislik uygulamalarında mevzuat ve hukuksal sonuçlar konusunda, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında yetkin olmak.
- Gürültü, çevre ve emisyonlar konusunda araştırma ve uygulama becerisi
- Alanında eğitim verme becerisi.
Öğrenme Yetkinliği
- Matematik, fen bilimleri ve otomotiv alanı ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
- Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
- Motor ve taşıt tasarımı ile ilgili projeleri değerlendirme, herhangi bir motor ve taşıt aksamını tasarlama, prototip ve seri imalat aşamasına getirme becerisi,
- Belirli ihtiyaçlara yönelik karmaşık sistem, parça veya süreci tamamen veya kısmen tasarlama becerisi
- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern yöntem ve araçları geliştirme, seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
- Mühendislik problemlerinin incelenmesi ve çözümü için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
- Bireysel ve takım içerisinde çalışabilme ve diğer disiplinlerle etkin biçimde çalışabilme becerisi.
- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
- Yaşam boyu öğrenme çerçevesinde, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme ve kendini yenileme becerisi.
- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
- İş hayatında liderlik, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.
- Mühendislik uygulamalarında mevzuat ve hukuksal sonuçlar konusunda, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında yetkin olmak.
- Gürültü, çevre ve emisyonlar konusunda araştırma ve uygulama becerisi
- Alanında eğitim verme becerisi.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Matematik, fen bilimleri ve otomotiv alanı ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
- Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
- Motor ve taşıt tasarımı ile ilgili projeleri değerlendirme, herhangi bir motor ve taşıt aksamını tasarlama, prototip ve seri imalat aşamasına getirme becerisi,
- Belirli ihtiyaçlara yönelik karmaşık sistem, parça veya süreci tamamen veya kısmen tasarlama becerisi
- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern yöntem ve araçları geliştirme, seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
- Mühendislik problemlerinin incelenmesi ve çözümü için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
- Bireysel ve takım içerisinde çalışabilme ve diğer disiplinlerle etkin biçimde çalışabilme becerisi.
- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
- Yaşam boyu öğrenme çerçevesinde, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme ve kendini yenileme becerisi.
- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
- İş hayatında liderlik, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.
- Mühendislik uygulamalarında mevzuat ve hukuksal sonuçlar konusunda, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında yetkin olmak.
- Gürültü, çevre ve emisyonlar konusunda araştırma ve uygulama becerisi
- Alanında eğitim verme becerisi.
Alana Özgü Yetkinlik
- Matematik, fen bilimleri ve otomotiv alanı ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
- Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
- Motor ve taşıt tasarımı ile ilgili projeleri değerlendirme, herhangi bir motor ve taşıt aksamını tasarlama, prototip ve seri imalat aşamasına getirme becerisi,
- Belirli ihtiyaçlara yönelik karmaşık sistem, parça veya süreci tamamen veya kısmen tasarlama becerisi
- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern yöntem ve araçları geliştirme, seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
- Mühendislik problemlerinin incelenmesi ve çözümü için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
- Bireysel ve takım içerisinde çalışabilme ve diğer disiplinlerle etkin biçimde çalışabilme becerisi.
- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
- Yaşam boyu öğrenme çerçevesinde, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme ve kendini yenileme becerisi.
- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
- İş hayatında liderlik, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.
- Mühendislik uygulamalarında mevzuat ve hukuksal sonuçlar konusunda, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında yetkin olmak.
- Gürültü, çevre ve emisyonlar konusunda araştırma ve uygulama becerisi
- Alanında eğitim verme becerisi.