GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Okulun süresi 8 yarıyıl olup, 170 ders kredisi almış, 240 AKTS''lik dersi tamamlamış ve 60 gün staj yapmış olmak gerekmektedir.