GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Üst Derece Programlarına Geçiş
Başarılı öğrenciler yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilirler. Yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilmek için belirlenen ön şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.