GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- - Görsel Sanatlar alanı ile ilgili sanatsal ve teknik temel kavramları bilir.
- - Görsel sanatlar alanında sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgilere sahiptir ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izler.
- - Alanı ile ilgili fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder, mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
- - Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip, çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisine sahiptir.
- -İş güvenliği, sosyal güvenlik ve sürdürülebilir tasarım konuları ve bu konulardaki haklarını bilir.
- Alanı ile ilgili, estetik ve disiplinlerarası güncel sanat projeleri içinde yer alır.
- - Sanat ve bilim etiği bilincine sahiptir.
- - Görsel Sanatlar alanında Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- - Görsel Sanatlar alanı ile ilgili materyal, yöntem ve teknikler konusunda bilgilere sahiptir ve bu bilgileri mesleğinde üretken olmak için kullanır.
- - Alanı ile ilgili fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder, mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
- -Görsel Sanatlar alanı ile ilgili materyaller, yöntem ve teknikler konusunda bilgilere sahiptir ve bu bilgileri mesleğinde üretken olmak için kullanır. - Görsel Sanatlar alan problemlerini belirler, tanımlar, ilgili çözümleri tasarlar, bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
- - Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip, çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisine sahiptir.
- Alanı ile ilgili, estetik ve disiplinlerarası güncel sanat projeleri içinde yer alır.
- - Görsel Sanatlar faaliyet ve uygulamalarına yönelik eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir.
- - Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyip, Görsel sanatlar alanındaki gelişmeleri izleyerek kişisel gelişimini devam ettirir.
- - Çözüme dayalı, çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisine sahiptir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- - Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
- - Alanı ile ilgili fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder, mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
- Alanı ile ilgili, estetik ve disiplinlerarası güncel sanat projeleri içinde yer alır.
- - Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyip, Görsel sanatlar alanındaki gelişmeleri izleyerek kişisel gelişimini devam ettirir.
- - Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır.
Öğrenme Yetkinliği
- - Görsel Sanatlar alanı ile ilgili sanatsal ve teknik temel kavramları bilir.
- -Görsel Sanatlar alanı ile ilgili materyaller, yöntem ve teknikler konusunda bilgilere sahiptir ve bu bilgileri mesleğinde üretken olmak için kullanır. - Görsel Sanatlar alan problemlerini belirler, tanımlar, ilgili çözümleri tasarlar, bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
- Alanı ile ilgili, estetik ve disiplinlerarası güncel sanat projeleri içinde yer alır.
- - Çözüme dayalı, çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisine sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- - Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
- - Alanı ile ilgili fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder, mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
- - Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip, çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisine sahiptir.
- Alanı ile ilgili, estetik ve disiplinlerarası güncel sanat projeleri içinde yer alır.
- - Görsel Sanatlar alanında Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.
- - Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve bu teknolojileri kullanarak iletişim kurar.
- - Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyip, Görsel sanatlar alanındaki gelişmeleri izleyerek kişisel gelişimini devam ettirir.
- - Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır.
Alana Özgü Yetkinlik
- - Görsel Sanatlar alanı ile ilgili sanatsal ve teknik temel kavramları bilir.
- - Görsel Sanatlar alanı ile ilgili materyal, yöntem ve teknikler konusunda bilgilere sahiptir ve bu bilgileri mesleğinde üretken olmak için kullanır.
- - Görsel sanatlar alanında sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgilere sahiptir ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izler.
- - Alanı ile ilgili fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder, mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
- -Görsel Sanatlar alanı ile ilgili materyaller, yöntem ve teknikler konusunda bilgilere sahiptir ve bu bilgileri mesleğinde üretken olmak için kullanır. - Görsel Sanatlar alan problemlerini belirler, tanımlar, ilgili çözümleri tasarlar, bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
- Alanı ile ilgili, estetik ve disiplinlerarası güncel sanat projeleri içinde yer alır.
- - Sanat ve bilim etiği bilincine sahiptir.
- - Görsel Sanatlar alanında Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.
- - Görsel Sanatlar faaliyet ve uygulamalarına yönelik eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir.
- - Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve bu teknolojileri kullanarak iletişim kurar.
- - Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır.
- - Çözüme dayalı, çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisine sahiptir.