GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Program Profili

Görsel Sanatlar Bölümü2016-2017 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır. 4 yıllık lisans programı olangörsel sanatlar   programında, YÖK temel dersleri, alana yönelik teorik veuygulamalı dersler yer almaktadır. Dörtyıllık lisans eğitimi programı, birinci sınıf fakülte ortak programında yeralan, Temel Tasarım, Desen, Sanat Tarihi, Uygarlık Tarihi, Sanat KavramlarınaGiriş derslerini içermektedir. Diğer mesleki kuramsal ve uygulamalı derslerzorunlu ve seçmeli dersler olarak yer almaktadır.

Görsel Sanatlar Bölümü, klasik sanatçı yetiştiren bir bölüm olmayıp, dünyada veTürkiye’de yeni, ancak çok hızlı gelişmekte olan sanat süreçlerini oluşturma,sürdürme, denetleme, değerlendirme ve yönetme alanlarında, öncü bir yapıüstlenmek hedefindedir. Görsel Sanatlar Bölümü,sanat ve kültür kurumları vesektörüne ilişkin çok yönlü sanat disiplini içinde yetişmiş, sorunlara çözümbulan, tercih edilen sanat danışmanları, küratörleri,sanat yönetmenleri, sanatorganizatörleri ve görsel sanatlar tasarımcısı, yetiştirme yönünde öncü olmakvizyonunu üstlenmiştir.