GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Mezun olan öğrenciler devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel dal merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kaplıcalar ve spa merkezleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, geriatri merkezleri, spor kulüpleri, ortez protez klinikleri, sağlıklı yaşam merkezleri, fabrikalar gibi pek çok kurum ve kuruluşta sağlığın korunması, geliştirilmesi ve tedavi amaçlı çalışabilirler. Ayrıca yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilirler ve bu sayede üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.