GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü''ne giriş için Türkiye Milli Eğitim Sistemine göre ortaöğretimi tamamlamış olmak ve Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü koşulları yerine getirmek gerekmektedir. Yurt dışında eğitim alan adayların ise; eşdeğer bir eğitim almış olmaları ve Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü koşulları sağlamaları gerekmektedir. Yatay geçiş yapmak isteyen adayların Gazi Üniversitesi Lisans Yönetmeliği''nde belirtilen koşulları yerine getirmeleri zorunludur.