GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Seçmeli dersler programın yaklaşık %25’ini oluşturmaktadır. Mezuniyete için alınması gereken ders kredi toplamı en az 240 AKTS olmalıdır.