GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahiptir.
- Mesleki uygulamalarına temel oluşturan kuram ve modelleri bilir.
- Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
- Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncü yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.
- Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
- Hemşirelik uygulamalarında bilimsel ilke ve yöntemleri kullanır.
- Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
- Hemşirelik uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
- Sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer alır.
- Profesyonel gelişime katkıda bulunacak etkinliklerde yer alır ve profesyonel kimliği ile örnek olur.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
- Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncü yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.
- Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
- Hemşirelik uygulamalarında bilimsel ilke ve yöntemleri kullanır.
- Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
- Hemşirelik uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
- Sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer alır.
- Profesyonel gelişime katkıda bulunacak etkinliklerde yer alır ve profesyonel kimliği ile örnek olur.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
- Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncü yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.
- Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
- Hemşirelik uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
- Sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer alır.
- Profesyonel gelişime katkıda bulunacak etkinliklerde yer alır ve profesyonel kimliği ile örnek olur.
Öğrenme Yetkinliği
- Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahiptir.
- Mesleki uygulamalarına temel oluşturan kuram ve modelleri bilir.
- Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncü yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.
- Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
- Hemşirelik uygulamalarında bilimsel ilke ve yöntemleri kullanır.
- Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
- Hemşirelik uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
- Sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer alır.
- Profesyonel gelişime katkıda bulunacak etkinliklerde yer alır ve profesyonel kimliği ile örnek olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
- Hemşirelik uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
- Sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer alır.
- Profesyonel gelişime katkıda bulunacak etkinliklerde yer alır ve profesyonel kimliği ile örnek olur.
Alana Özgü Yetkinlik
- Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahiptir.
- Mesleki uygulamalarına temel oluşturan kuram ve modelleri bilir.
- Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
- Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncü yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.
- Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
- Hemşirelik uygulamalarında bilimsel ilke ve yöntemleri kullanır.
- Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
- Hemşirelik uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
- Sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer alır.
- Profesyonel gelişime katkıda bulunacak etkinliklerde yer alır ve profesyonel kimliği ile örnek olur.