GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Hemşirelikte lisans programı; bütüncül yaklaşım ve eleştirel düşünme sürecini kullanarak, birey aile ve toplumun gereksinimlerini saptama, kanıta dayalı bakım planlama yürütme ve değerlendirme becerisine sahip, yaşam boyu öğrenme ve gelişim sorumluluğunu sürdüren, değişim yaratabilen ve liderlik davranışı gösterebilen, bakım, eğitim, araştırma, yönetim, danışmanlık rollerini gerçekleştirirken yasalara ve mesleki etik ilkelere bağlılığını sürdüren, toplum yararına sağlık politikalarına etki edebilen profesyonel hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.