GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Prof. Tansel Türkdoğan
AKTS Koordinatörü: Öğr.Gör. Dr.Harika Esra Oskay Malicki