GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Çiğdem DEMİR
AKTS Koordinatörü: Doç. Özden PEKTAŞ TURGUT