GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Bilgisayar mühendisliği lisans programına ait eğitim programı detaylı bir şekilde sunulmuştur. Bilgisayar Mühendisi diplomasına hak kazanmak için bu program içindeki dersleri başarı ile tamamlanması gereklidir. Dersler Güz ve Bahar dönemlerinde açılmaktadır. Lisans programının ilk yılında, öğrenciye matematik, fizik ve lineer cebir gibi dersler verilmekte, ikinci yılında temel elektronik ve temel bilgisayar dersleri verilmektedir. 3. ve 4. yıllarda da bilgisayar mühendisliği eğitiminde teorik ve uygulamalı bilgiyi artıracak ileri düzeyde yazılım ve donanım dersleri verilmektedir. Teorik eğitimin yanında, öğrencilerin 2. ve 3. sınıfların sonunda iki yaz stajı yapmaları gerekmektedir.