GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU
AKTS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRCİ