GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin, alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması gerekmektedir.