GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Öğrencilerin mezuniyet için 50 zorunlu, 5 teknik seçmeli, 3 sosyal seçmeli dersi geçmeleri, 3 stajı yapmış olmaları ve toplam 240 AKTS kredisini tamamlamış olmaları gerekmektedir.