GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün geçmişi, altmışlı yılların ortalarına dayanmaktadır. O yıllarda öğretime başlayan özel mühendislik-mimarlık yüksekokullarının birleştirilmesi ve sonrasında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisine bağlanmasıyla oluşan yapı, 1982 yılında Gazi Üniversitesi bünyesine alınarak Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretime devam etmektedir. Bölümde 13 profesör, 6 doçent, 6 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 14 araştırma görevlisi ve 3 uzman ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde dört yıllık lisans programında yer alan derslerin en az yüzde otuzu İngilizce yürütülmektedir. Bölümü kazanan öğrencilerden İngilizce bilgisi yeterli olmayanlar bir yıllık hazırlık programından sonra eğitimlerine devam etmektedirler. Gazi Üniversitesi Maltepe yerleşkesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Bölümünde yapı mekaniği, yapı malzemeleri, ulaşım, zemin mekaniği, jeoloji/kaya mekaniği ve hidrolik laboratuarları ile bilgisayar, fizik ve kimya laboratuarları bulunmaktadır.