GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Yurtiçi ve yurtdışında, üst yapı ve alt yapı alanlarında; bina, yol, köprü, demiryolu, havaalanı, baraj, kanalizasyon, su şebekesi, liman ve çeşitli yapıların projelendirilmesinde, uygulamasında ve denetlenmesinde çalışabilir.