GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
172 kredilik derslerden geçmek; ve 64 kredisini zorunlu atölye derslerinden sağlamış olmak, 10 adet seçmeli ders almış olmak ve 2 yaz stajını tamamlamış olmak.