GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yönetmeliklere uygun koşullardaki öğrencilerin talepleri bölüm ve fakülte komisyonlarınca değerlendirilir.