GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunları; kamu kurum ve kuruluşları olarak Bakanlıklar, Belediyeler, Toplu Konut İdaresi, Kalkınma Ajansları, Türkiye İstatistik Kurumu, vb.; özel sektör kuruluşları olarak planlama, mimarlık, müteahhitlik büroları, gayrimenkul değerlendirme büroları gibi özel girişimler, taşınmaz mal yatırımları ile ilgilenen girişimler ve danışmanlık bürolarında; ayrıca ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında  çalışabilmektedir.