GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Bölüm programımızda 4 yıl boyunca alınması gerekli 67 ders (240 kredi) bulunmaktadır. 53’ü zorunlu (199 kredi), 14’ü ise seçmeli (41 kredi) derstir. Zorunlu derslerden 8’i (18 kredi) Yüksek Öğretim Kurumunun üniversite eğitim programında yer verilmesini zorunlu tuttuğu derslerdir. Program kapsamında öğrencilerin yaz dönemlerinde tamamlamaları gereken Staj I ve Staj II dersleride bulunmaktadır.